Personel

CHOROBY WEWNĘTRZNE (INTERNISTA)

lek. Monika Radoń

lek. Monika Radoń

 • Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych
 • Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Lek. Monika Radoń jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2009r. ukończonego z wyróżnieniem. Posiada 13-letnie doświadczenie w pracy, w której stawia na wnikliwość, dążąca do szybkiego postawienia celnej diagnozy. Stosuje najnowsze standardy medyczne przy zachowaniu interdyscyplinarnego i całościowego spojrzenia na pacjenta.

Jej tytuł specjalistki chorób wewnętrznych z 2018r, nagrodzony z ramienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za jeden najlepszych wyników Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

CHIRURGIA OGÓLNA, DZIECIĘCA I DERMATOCHIRURGIA

dr n.med. Robert Mieżyński

dr n.med. Robert Mieżyński

 • Specjalizacja: Chirurg, Chirurg dziecięcy
 • Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
 • Doświadczenie kliniczne: Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Dr n. med. Robert Mieżyński jest chirurgiem dziecięcym z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Od początku swojej kariery medycznej pracuje na oddziale Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jestem doktorem nauk medycznych, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii dziecięcej, laureatem „LAUR PACJENTA”, członkiem „Europejskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń”, „Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii” oraz „Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń”.

lek. Paweł Bodnar

lek. Paweł Bodnar

 • Specjalizacja: Chirurgia, Dermatochirurgia
 • Wykształcenie: Absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Medycyny Estetycznej na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej
 • Doświadczenie kliniczne: Centrum Onkologii Instytut – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Lek. Paweł Bodnar ukończył studia we Wrocławiu i zdobywał doświadczenie podczas praktyk m.in. w Centrum Onkologii Instytutu – Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie Chirurgii Ogólnej.

Ponadto, posiada ukończone studia z zakresu Medycyny Estetycznej w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej. W trakcie całego procesu terapeutycznego lek. Bodnar liczy na zaangażowanie i współpracę, dzięki której pacjent uzyskuje najlepszy możliwy estetyczny efekt zabiegu stosując się do adekwatnych zaleceń.

PSYCHIATRIA

lek. Maciej Kalamarz

lek. Maciej Kalamarz

 • Specjalizacja: Psychiatra
 • Wykształcenie: Studia lekarskie ukończył na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ma doświadczenie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych.
 • Doświadczenie kliniczne: Szpital Psychiatryczny w Bolesławcu, staż podyplomowy

Lek. Maciej Kalamarz wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pierwsze kroki w psychiatrii stawiał uczęszczając na spotkania Studenckiego Koła Naukowego, biorąc udział w praktykach w Szpitalu Psychiatrycznym w Bolesławcu oraz pracując na oddziałach psychiatrycznych podczas stażu podyplomowego.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę poprzez czytanie specjalistycznych czasopism, artykułów naukowych oraz uczestnictwo w wykładach, konferencjach i kursach specjalizacyjnych. W swojej pracy kieruje się najnowszymi standardami, starając się dostosowywać leczenie do indywidualnych preferencji pacjenta.

Lek. Kalamarz specjalizuje się w leczeniu pacjentów:

 • z depresją,
 • nerwicami,
 • chorobą afektywną dwubiegunową,
 • schizofrenią,
 • chorobami otępiennymi,
 • zaburzeniami snu.
lek. Adrian Gerlich

lek. Adrian Gerlich

 • Specjalizacja: Psychiatra
 • Wykształcenie: Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii odbywanego w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • Doświadczenie kliniczne: Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Adrian Gerlich ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii odbywanej w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie poza pracą w oddziałach ogólnopsychiatrycznych przyjmuje pacjentów w poradni psychiatrii dorosłych oraz pełni dyżury lekarskie.

Jego pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując jako wolontariusz w szpitalach psychiatrycznych w Munster w Niemczech i w trakcie stażu podyplomowego w szpitalu klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. W ramach pracy dydaktycznej w Collegium Medicum UJ prowadzi zajęcia z zagranicznymi studentami medycyny.

Dr. Gerlich specjalizuje się w leczeniu chorób tj.:

 • Depresja
 • Schizofrenia
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Zaburzenia lękowe
 • Bezsenność
 • Zaburzenia psychiczne
lek. Małgorzata Bagieńska

lek. Małgorzata Bagieńska

 • Specjalizacja: Psychiatra
 • Wykształcenie: Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu.
 • Doświadczenie kliniczne: Szpital Psychiatryczny w Krakowie

Lek. Małgorzata Bagieńska jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tam pracuje w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, profilowanych oddziałach dziennych oraz przyjmuje pacjentów w poradni psychiatrii dorosłych, dodatkowo pełniąc dyżury lekarskie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała także podczas stażu podyplomowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach. W obszarze zagadnień klinicznych wykazuje szczególne zainteresowanie farmakoterapią oraz psychoedukacją w kontekście zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń psychotycznych.

lek. Marcin Zygmuntowicz

lek. Marcin Zygmuntowicz

 • Specjalizacja: Psychiatra
 • Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (oddział leczenia chorób afektywnych).
 • Doświadczenie kliniczne: Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Marcin Zygmuntowicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To doświadczony psychiatra oraz certyfikowany terapeuta CBT (terapia poznawczo-behawioralna). Jest wieloletnim pracownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (oddział leczenia chorób afektywnych) oraz konsultantem klinicznym. Pracuje w kilku specjalistycznych ośrodkach terapii uzależnień, poradniach rejonowych oraz poradni przyklinicznej chorób afektywnych.

Prowadzi konsultacje dla dzieci i dorosłych. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu chorób afektywnych, nerwic, zaburzeniach osobowości, snu i otępienia.

Lek. Marcin Zygmuntowicz w pracy z pacjentami zajmuje się diagnostyką i leczeniem szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych tj.:

 • depresja,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • zaburzenia lękowe,
 • nerwice,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • zaburzenia psychiczne u pacjentów z chorobami somatycznymi,
 • zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym,
 • zaburzenia psychiczne u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym,
 • zaburzenia adaptacyjne związane z sytuacjami kryzysowymi.
lek. Jakub Orzechowski

lek. Jakub Orzechowski

 • Specjalizacja: Psychiatra
 • Wykształcenie: Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończył I Wydział Lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 • Doświadczenie kliniczne: Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Jakub Orzechowski jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pierwsze doświadczenia z psychiatrią zdobywał, angażując się w studenckie koło naukowe, odbywając praktyki wakacyjne w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim oraz odbywając staż podyplomowy w Wojewódzkim Zespole Leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie.

Stale rozwija swoją wiedzę medyczną, uczestnicząc w wykładach i konferencjach, a także zgłębiając najnowsze publikacje, fachowe czasopisma i literaturę naukową. W swojej pracy z pacjentem kładzie szczególny nacisk na bezpośredni kontakt, rozmowy i oddziaływania psychoedukacyjne.

Lek. Jakub Orzechowski zajmuje się przede wszystkim leczeniem:

 • zaburzeń depresyjnych, adaptacyjnych i lękowych,
 • choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • schizofrenii,
 • bezsenności.
lek. Michał Szudy

lek. Michał Szudy

 • Specjalizacja: Psychiatra
 • Wykształcenie: Pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii.
 • Doświadczenie kliniczne: Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Michał Szudy jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego pierwsze doświadczenie zawodowe związane z psychiatrią zdobył podczas pracy w oddziale psychiatrycznym V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie w trakcie stażu podyplomowego.

Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii.

 • Zainteresowania zawodowe lek. Michała Szudy koncentrują się przede wszystkim na: leczeniu depresji,
 • zaburzeń lękowych,
 • choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • zaburzeń snu,
 • udzielaniu wsparcia osobom doświadczającym kryzysów psychicznych.

PSYCHOLOGIA I DIETETYKA

mgr Donata Żelazowska

mgr Donata Żelazowska

 • Specjalizacja: Psycholog
 • Wykształcenie: studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Doświadczenie kliniczne: Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego w Krakowie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz szkoła specjalna

Mgr Donata Żelazowska zdobywała doświadczenie kliniczne w szpitalu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i szkole specjalnej. Pozwoliło jej to nabyć umiejętności związane z diagnozą, udzielaniem wsparcia, poradnictwem i planowaniem skutecznych interwencji psychologicznych.

W pracy kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta, zapewniając mu komfort i poczucie bezpieczeństwa, które stwarzają przestrzeń do swobodnej rozmowy i wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości życia. Stale poszerza swoje kompetencje. Jest osobą empatyczną, która wsłuchuje się w historie ludzi, by jak najlepiej ich zrozumieć i dobrać skuteczne i dopasowane do pacjenta metody pracy oraz zapewnić mu wsparcie. Konsultuje osoby dorosłe i pary.

mgr Paulina Kurkowska

mgr Paulina Kurkowska

 • Specjalizacja: Dietetyk, dietetyk kliniczny
 • Doświadczenie kliniczne: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Pasją mgr Pauliny Kurkowskiej jest dietetyka kliniczna, zwłaszcza dietoterapia w przypadkach chorób przewodu pokarmowego. Wierzy, że właściwie zbilansowana dieta stanowi fundament w walce o zdrowie. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach, a także, analizując najnowsze doniesienia

W pracy z pacjentami unika utartych schematów, skupiając się na podejściu indywidualnym do każdej osoby.

KARDIOLOGIA

dr n.med. Grzegorz Kiełbasa

dr n.med. Grzegorz Kiełbasa

 • Specjalizacja: Kardiolog
 • Wykształcenie: Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjne oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • Doświadczenie kliniczne: I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjne oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Dr n.med. Grzegorz Kiełbasa jest laureatem ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych konkursów wiedzy dla studentów medycyny za najlepsze studium przypadku podczas międzynarodowych konferencji kardiologicznych. Doktorant UJCM oraz autor/współautor wielu publikacji oryginalnych w renomowanych czasopismach kardiologicznych.

Dominującym obszarem dr Grzegorza Kiełbasy zainteresowań i leczenia (w tym leczenia interwencyjnego) są zaburzenia rytmu serca.

dr n.med. Tomasz Tokarek

dr n.med. Tomasz Tokarek

 • Specjalizacja: Kardiolog
 • Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
 • Doświadczenie kliniczne: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dr n. med. Tomasz Tokarek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży w wielu ośrodkach kardiologicznych w Polsce i za granicą (m.in. Universita Di Roma La Sapienza; American University of Beirut)

Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych w charakterze słuchacza i wykładowcy. Jest autorem 62 publikacji naukowych w czasopismach polskich i międzynarodowych. Ponadto jest laureatem wielu nagród naukowych i stypendiów (m. in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Nagroda Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego).

ENDOKRYNOLOGIA

lek. Łukasz Kluczyński

lek. Łukasz Kluczyński

 • Specjalizacja: Endokrynolog
 • Wykształcenie: Specjalista w zakresie endokrynologii. Pracownik Oddziału Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • Doświadczenie kliniczne: Oddział Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Łukasz Kluczyński to doświadczony specjalista, który posiada głęboką wiedzę na temat procesów metabolicznych oraz ich licznych powiązań.

Umiejętnie łączy różnorodne zaburzenia z funkcjonowaniem hormonów – substancji wydzielanych zarówno miejscowo, jak i do krwi, wpływających na liczne przemiany w ciele i kierujących jego funkcjonowaniem.

 

lek. Damian Ucieklak

lek. Damian Ucieklak

 • Specjalizacja: Endokrynolog, Ultrasonografista, Diabetolog
 • Wykształcenie: Starszy asystent w Oddziale Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • Doświadczenie kliniczne: Oddział Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Damian Ucieklak jest absolwentem wydziału lekarskiego UJCM oraz studiów doktoranckich na wydziale lekarskim UJCM. Jest doświadczonym endokrynologiem, diabetologiem oraz certyfikowanym ultrasonografistą w zakresie ultrasonografii ogólnej. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (O/1298/2019).

Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Konsultant kursów ultrasonograficznych Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii – szkolenia w zakresie ultrasonografii jamy brzusznej oraz tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi.

NEUROLOGIA

lek. Magdalena Witkowska

lek. Magdalena Witkowska

 • Specjalizacja: Neurolog
 • Wykształcenie: Absolwentka wydziału lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z neurologii w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • Doświadczenie kliniczne: Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Magdalena Witkowska jest absolwentką wydziału lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z neurologii w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie nadal pracuje. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Zaburzeń Ruchu. W ramach pracy w Klinice Neurologii zaangażowana w działalność Poradni Chorób Pozapiramidowych.

Odbyła szkolenia z leczenia zaawansowanych postaci choroby Parkinsona m.in. w Rijad – DBS, Duodopa i apomorfina. Posiada również doświadczenie w leczeniu bólu głowy, zawrotów głowy, chorób naczyniowych mózgu oraz choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

PROKTOLOGIA, ONKOLOGIA I CHIRURGIA

lek. Anna Gierada-Fijałkowska

lek. Anna Gierada-Fijałkowska

 • Specjalizacja: Proktolog, Onkolog, Chirurg
 • Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych „Koloproktologia Praktyczna” Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Doświadczenie kliniczne: Starszy asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii oraz Zakładzie Endoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lek. Anna Gierada-Fijałkowska jest doświadczoną specjalistką Chirurgii Onkologicznej
i Chirurgii Ogólnej. Posiada certyfikat do wykonania zabiegów z zakresu endoskopii diagnostycznej i operacyjnej przewodu pokarmowego wydany przez Sekcje Chirurgii Endoskopowej TChP. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Klubu Koloproktologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

dr n.med. Tomasz Gach

dr n.med. Tomasz Gach

 • Specjalizacja: Proktolog, chirurg ogólny, onkolog
 • Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk medycznych na Wydziale Lekarskim CMUJ
 • Doświadczenie kliniczne: Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie

Dr n.med. Tomasz Gach jest Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagielońskiego.
Jest specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, proktologicznej. Od 2020 roku członek American College of Surgeons, ponadto członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

W obszarze zainteresowań zawodowych dr. Tomasza Gacha leży chirurgia onkologiczna – głównie chirurgia jelita grubego, chirurgia przepuklin, laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego, proktologia USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi, tkanki podskórnej oraz biopsje tarczycy, piersi.

RADIOLOGIA

lek. Monika Kupiec

lek. Monika Kupiec

 • Specjalizacja: Radiolog
 • Wykształcenie: Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Doświadczenie kliniczne: Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Lek. Monika Kupiec specjalizuje się w przeprowadzaniu diagnostyki ultrasonograficznej tkanek miękkich, takich jak piersi, tarczyca, jama brzuszna, węzły chłonne oraz guzki podskórne. Ponadto, wykonuje biopsje cienkoigłowe tarczycy, piersi oraz węzłów chłonnych. Jest pracownikiem Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

GINEKOLOGIA

lek. Rafał Meus

lek. Rafał Meus

 • Specjalizacja: Ginekolog
 • Wykształcenie: Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Doświadczenie kliniczne: Oddział Ginekologiczno-Onkologiczny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpital im. G. Narutowicza w Krakowie, Szpital w Myślenicach

Lek. Rafał Meus jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z zakresu Położnictwa i Ginekologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pełni dyżury lekarskie na oddziale Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie oraz w Szpitalu w Myślenicach. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Posiada certyfikat oceny zmian w przydatkach IOTA.

UROLOGIA

lek. Paweł Pyrkosz

lek. Paweł Pyrkosz

 • Specjalizacja: Urolog
 • Wykształcenie: Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Doświadczenie kliniczne: Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

lek. Paweł Pyrkosz ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013), od 2014 r. w trakcie specjalizacji z urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Główne obszary jego zainteresowań to endoskopia i laparoskopia w urologii.

ALERGOLOGIA

lek. med. Beata Gabis

lek. med. Beata Gabis

 • Specjalizacja: Alergolog
 • Wykształcenie: Studia medyczne na Akademii Medycznej w Krakowie.
 • Doświadczenie kliniczne: Klinika Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Lek. med. Beata Gabis uzyskała specjalizację w dziedzinie pediatrii, chorób płuc i alergologii. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób wywołanych przez alergeny wziewne, pokarmowe. Zajmuje się również leczeniem chorób: astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, czy alergologicznego nieżytu spojówek.

Doświadczenie zawodowe uzupełnia ciągłym podnoszeniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i zjazdach naukowych, Przyjmuję dzieci z chorobami alergicznymi i układu oddechowego w każdym wieku oraz dorosłych z tym samym spectrum chorób.

FIZJOTERAPIA

Maciej Bieńkowski

Maciej Bieńkowski

 • Specjalizacja: Masażysta

Maciej Bieńkowski pracuje z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, osobami starszymi oraz sportowcami. Umiejętnie lokalizuje problemy, pomaga je eliminować i wspólnie z pacjentem opracowuje program profilaktyki.

Zakres usług fizjoterapii obejmuje:

 • Masaże (klasyczny, leczniczy, głęboki, sportowy, limfatyczny, bańką chińską).
 • Taping rehabilitacyjny.
 • Terapię punktów spustowych.
 • Terapię IASTM.
 • Pracę na bliznach po operacjach.
 • Zabiegi falą uderzeniową (fizjoterapia i modelowanie sylwetki).