mgr Agnieszka Malina

  • Specjalizacja: psycholog
  • Wykształcenie: Psychologia Stosowana, Uniwersytet Jagielloński Studium Pedagogiczne UJ, uprawnienia pedagogiczne
  • Doświadczenie: Staże i praktyki w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie Praca w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi
    Wsparcie i poradnictwo psychologiczne w Poradniach Zdrowia Psychicznego Obecnie praca z osobami dorosłymi doświadczającymi problemów emocjonalnych i psychicznych Szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS
  • Leczone choroby: niskie poczucie własnej wartości, kryzys zawodowy, kryzys w związku, stres, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe

Jestem psychologiem uczestniczącym w szkoleniu psychoterapeutycznym. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia stosowana na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów zdobywałam wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, klinicznej oraz psychologii zdrowia. Odbyłam także liczne praktyki i staże w placówkach medycznych takich jak Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie czy w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychicznymi zaburzeniami zdrowia. Prowadziłam wsparcie psychologiczne i poradnictwo w ramach działalności Poradni Zdrowia Psychicznego. Ponadto ukończyłam dwuletnie Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie pracuję z osobami dorosłymi, które zmagają się z szerokim spektrum problemów osobistych i zawodowych takich jak zaburzenia nastroju, lękowe, niskie poczucie własnej wartości, trudności w radzeniu sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, problemy w relacjach interpersonalnych i zawodowych, kryzysy życiowe czy też trudności związane z określeniem własnej tożsamości i celów życiowych.

W mojej pracy psychoterapeutycznej szczególnie zależy mi na ciągłym pogłębianiu wiedzy i rozwoju kompetencji zawodowych. Dlatego obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej organizowanym przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Szkolenie to pogłębia moją wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych oraz pozwala nabyć umiejętności prowadzenia skutecznych interwencji terapeutycznych w tym nurcie.

W pracy z pacjentami kieruję się głęboką empatią, cierpliwością i chęcią zrozumienia indywidualnej perspektywy oraz specyfiki problemów każdej osoby. Buduję relację terapeutyczną opartą na szacunku, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Stosuję techniki poznawczo-behawioralne takie jak restrukturyzacja poznawcza, ekspozycja, modelowanie czy zapobieganie nawrotom, dostosowując je do potrzeb i możliwości pacjenta. Moim celem jest pomoc w zrozumieniu i przepracowaniu trudnych uczuć oraz wzmocnienie zasobów radzenia sobie i osiągania satysfakcji życiowej.