lek. Anita Tomasik

  • Specjalizacja: Psychiatra
  • Wykształcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim, 
  • Doświadczenie kliniczne: Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie