dr n.med. Grzegorz Kiełbasa

  • Specjalizacja: Kardiolog
  • Wykształcenie: Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjne oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
  • Doświadczenie kliniczne: I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjne oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Dr n.med. Grzegorz Kiełbasa jest laureatem ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych konkursów wiedzy dla studentów medycyny za najlepsze studium przypadku podczas międzynarodowych konferencji kardiologicznych. Doktorant UJCM oraz autor/współautor wielu publikacji oryginalnych w renomowanych czasopismach kardiologicznych.

Dominującym obszarem dr Grzegorza Kiełbasy zainteresowań i leczenia (w tym leczenia interwencyjnego) są zaburzenia rytmu serca.