dr n.med. Tomasz Tokarek

  • Specjalizacja: Kardiolog
  • Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
  • Doświadczenie kliniczne: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dr n. med. Tomasz Tokarek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży w wielu ośrodkach kardiologicznych w Polsce i za granicą (m.in. Universita Di Roma La Sapienza; American University of Beirut)

Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych w charakterze słuchacza i wykładowcy. Jest autorem 62 publikacji naukowych w czasopismach polskich i międzynarodowych. Ponadto jest laureatem wielu nagród naukowych i stypendiów (m. in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Nagroda Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego).