lek. Adrian Gerlich

  • Specjalizacja: Psychiatra
  • Wykształcenie: Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii odbywanego w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
  • Doświadczenie kliniczne: Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Adrian Gerlich ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii odbywanej w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie poza pracą w oddziałach ogólnopsychiatrycznych przyjmuje pacjentów w poradni psychiatrii dorosłych oraz pełni dyżury lekarskie.

Jego pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując jako wolontariusz w szpitalach psychiatrycznych w Munster w Niemczech i w trakcie stażu podyplomowego w szpitalu klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. W ramach pracy dydaktycznej w Collegium Medicum UJ prowadzi zajęcia z zagranicznymi studentami medycyny.

Dr. Gerlich specjalizuje się w leczeniu chorób tj.:

  • Depresja
  • Schizofrenia
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Zaburzenia lękowe
  • Bezsenność
  • Zaburzenia psychiczne