lek. Jakub Orzechowski

  • Specjalizacja: Psychiatra
  • Wykształcenie: Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończył I Wydział Lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
  • Doświadczenie kliniczne: Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Jakub Orzechowski jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pierwsze doświadczenia z psychiatrią zdobywał, angażując się w studenckie koło naukowe, odbywając praktyki wakacyjne w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim oraz odbywając staż podyplomowy w Wojewódzkim Zespole Leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie.

Stale rozwija swoją wiedzę medyczną, uczestnicząc w wykładach i konferencjach, a także zgłębiając najnowsze publikacje, fachowe czasopisma i literaturę naukową. W swojej pracy z pacjentem kładzie szczególny nacisk na bezpośredni kontakt, rozmowy i oddziaływania psychoedukacyjne.

Lek. Jakub Orzechowski zajmuje się przede wszystkim leczeniem:

  • zaburzeń depresyjnych, adaptacyjnych i lękowych,
  • choroby afektywnej dwubiegunowej,
  • schizofrenii,
  • bezsenności.