lek. Maciej Kalamarz

  • Specjalizacja: Psychiatra
  • Wykształcenie: Studia lekarskie ukończył na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ma doświadczenie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych.
  • Doświadczenie kliniczne: Szpital Psychiatryczny w Bolesławcu, staż podyplomowy

Lek. Maciej Kalamarz wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pierwsze kroki w psychiatrii stawiał uczęszczając na spotkania Studenckiego Koła Naukowego, biorąc udział w praktykach w Szpitalu Psychiatrycznym w Bolesławcu oraz pracując na oddziałach psychiatrycznych podczas stażu podyplomowego.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę poprzez czytanie specjalistycznych czasopism, artykułów naukowych oraz uczestnictwo w wykładach, konferencjach i kursach specjalizacyjnych. W swojej pracy kieruje się najnowszymi standardami, starając się dostosowywać leczenie do indywidualnych preferencji pacjenta.

Lek. Kalamarz specjalizuje się w leczeniu pacjentów:

  • z depresją,
  • nerwicami,
  • chorobą afektywną dwubiegunową,
  • schizofrenią,
  • chorobami otępiennymi,
  • zaburzeniami snu.