lek. Michał Szudy

  • Specjalizacja: Psychiatra
  • Wykształcenie: Lekarz Michał Szudy ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • Doświadczenie kliniczne: Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek. Michał Szudy jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego pierwsze doświadczenie zawodowe związane z psychiatrią zdobył podczas pracy w oddziale psychiatrycznym V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie w trakcie stażu podyplomowego.

Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii.

  • Zainteresowania zawodowe lek. Michała Szudy koncentrują się przede wszystkim na: leczeniu depresji,
  • zaburzeń lękowych,
  • choroby afektywnej dwubiegunowej,
  • zaburzeń snu,
  • udzielaniu wsparcia osobom doświadczającym kryzysów psychicznych.