lek. Monika Kupiec

  • Specjalizacja: Radiolog
  • Wykształcenie: Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Doświadczenie kliniczne: Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Lek. Monika Kupiec specjalizuje się w przeprowadzaniu diagnostyki ultrasonograficznej tkanek miękkich, takich jak piersi, tarczyca, jama brzuszna, węzły chłonne oraz guzki podskórne. Ponadto, wykonuje biopsje cienkoigłowe tarczycy, piersi oraz węzłów chłonnych. Jest pracownikiem Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.