lek. Paweł Bodnar

  • Specjalizacja: Chirurgia, Dermatochirurgia
  • Wykształcenie: Absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Medycyny Estetycznej na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej
  • Doświadczenie kliniczne: Centrum Onkologii Instytut – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Lek. Paweł Bodnar ukończył studia we Wrocławiu i zdobywał doświadczenie podczas praktyk m.in. w Centrum Onkologii Instytutu – Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie Chirurgii Ogólnej.

Ponadto, posiada ukończone studia z zakresu Medycyny Estetycznej w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej. W trakcie całego procesu terapeutycznego lek. Bodnar liczy na zaangażowanie i współpracę, dzięki której pacjent uzyskuje najlepszy możliwy estetyczny efekt zabiegu stosując się do adekwatnych zaleceń.